Rozpoczęła sie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

fot. By Masur - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9942999
Dziś, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 rekrutacja ta przebiega nieco inaczej niż w poprzednich latach – zmiana dotyczy przede wszystkim harmonogramu rekrutacji.
Koronawirus
dolnośląskie
2972
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
W tym roku nabór jest prowadzony do 35 szkół i zespołów szkół ponadpodstawowych: liceów, techników i szkół branżowych (dawnych zawodówek), które oferują bardzo różne profile kierunkowe i zawody. Uczniowie mogą wybrać m.in. klasę programistyczną, przyrodniczą, teatralną, aktorską, uczyć się zawodu cukiernika, blacharza, dekarza, fryzjera, mechatronika czy montera zabudowy. Po szkole średniej można zyskać także tytuł technika chłodnictwa i klimatyzacji, elektryka, technika fotografii i multimediów czy geodety.

Dla chętnych przygotowaliśmy ponad 6,5 tysiąca miejsc (obecnie uczniów klas ósmych wrocławskich szkołach jest ok. 4,7 tys., jednak do naszych szkół rekrutuje się także uczniowie spoza Wrocławia, a część wrocławskich ósmoklasistów wybiera szkoły poza stolicą Dolnego Śląska).


Haromonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – najważniejsze daty.

Od 15 czerwca do 10 lipca należy w systemie rekrutacji elektronicznej złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, który będzie można w późniejszym czasie uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w dniach 26 czerwca – 10 lipca) oraz informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w dniach 31 lipca – 4 sierpnia). Od 15 do 22 czerwca można składać natomiast wnioski o przyjęcie m.in. do klas międzynarodowych, dwujęzycznych, wojskowych czy sportowych. Dodatkowe sprawdziany uzdolnień i kompetencji do tych oddziałów będą prowadzone między 23 czerwca a 7 lipca. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości 19 sierpnia. W tym roku, ze względu na krótki czas nie będzie prowadzony dodatkowy nabór.


System rekrutacji elektronicznej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się – jak na innych etapach edukacji – w sposób elektroniczny na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Za pośrednictwem systemu logują się zarówno uczniowie z wrocławskich szkół podstawowych posiadający login i hasło (uzyskany ze szkół „macierzystych”), jak i pozostali uczniowie, którzy w celu zalogowania się i rekrutowania wpisują nr PESEL. Po zalogowaniu się należy wpisać dane kandydata i rodziców, wybrać z listy maksymalnie 6 szkół (ale dowolna liczbę oddziałów w każdej szkole), ustalić preferencje czyli uszeregować wybrane szkoły w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. W kolejnych etapach należy uzupełniać wnioski o oceny ze świadectwa, wyniki egzaminów, dodatkowe osiągnięcia i kryteria. Wydrukowane, podpisane i zeskanowane (lub sfotografowane) dokumenty należy dołączyć w systemie rekrutacji lub dostarczyć osobiście.


Kryteria

Na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty można otrzymać maksymalnie 100 punktów (35 za język polski, 35 za matematykę, 30 za język nowożytny). Maksymalnie 72 punkty można otrzymać na podstawie ocen z pięciu przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 28 punktów może być przyznane za dodatkowe osiągnięcia – ukończenie szkoły z wyróżnieniem, aktywność społeczną czy udział w konkursach i zawodach

Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie rekrutacyjnej rekrutacje.edu.wroclaw.pl, w szkołach i na internetowych stronach szkół, w Szkolnych Ośrodkach Kariery oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Wpierania Aktywności Zawodowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego na ul. Strzegomskiej.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
2972
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2020-09-10 20:00
miejsce
Stary Klasztor, Wrocław, Purkyniego 1
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-11 19:00
miejsce
Stary Klasztor, Wrocław, Purkyniego 1
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Teatr Polski, Wrocław, ul. G....
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 20:00
miejsce
Sala Audytoryjna WCK, Wrocław, ul....
wstęp biletowany