8 czerwiec 2021

STOP wrocławskiej spalarni – protest poparli wrocławscy naukowcy

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Movinggrate.jpg#/media/Plik:Movinggrate.jpg
O planach Fortum Polska dowiedzieliśmy się 12 maja z artykułu w "Gazecie Wrocławskiej". Od tego czasu zgromadziliśmy wiele informacji, które pokazują, że cały proces planowania inwestycji jest prowadzony w sposób nietransparentny, a wstępny ogląd prawników wskazuje na liczne uchybienia prawne związane z inwestycją (np. w sposobie uchwalania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego).
REKLAMA
O proteście, a także naszej argumentcji przeciw budowie spalarni śmieci informujemy na stronach:
https://www.facebook.com/stopspalarni.wro
http://www.stopspalarni.pl

Najważniejsze argumenty sformułowaliśmy w postaci pięciu punktów, których rozwinięcie znajduje się w załączonym pliku PDF:
 • Technologia przeszłości
 • Fatalna lokalizacja spalarni
 • Niejawne procedowanie
 • Naruszenie prawa
 • Cyniczna gra interesów

Protest STOP wrocławskiej spalarni poparli wrocławscy naukowcy. Pod listem do Fortum Corporation w Finlandii, opisującym nieetyczne praktyki polskiego oddziału Fortum, podpisało się kilkudziesięciu profesorów, reprezentujących m.in Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny.

List odnosi się wprost do wartości, jakie mają przyświecać Fortum Corporation oraz oddziałom tej korporacji w różnych stronach świata. Mają nimi być między innymi: odpowiedzialność, uczciwość i szacunek, a także etyczne prowadzenie biznesu poprzez transparentność podejmowanych działań. W liście sygnowanym przez wrocławskich naukowców zaprezentowano praktyki, które są złamaniem tych zasad i wartości. Oto niektóre z nich:
 
 • Brak szacunku: budowa spalarni śmieci mimo narastającego i zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców (ponad 6000 podpisów).
 • Brak szacunku: nie uwzględnianie oraz umniejszanie rzeczowych argumentów mieszkańców przeciw spalarni śmieci.
 • Brak szacunku: budowa spalarni śmieci w bezpośrednim sąsiedztwie niskiej zabudowy mieszkaniowej.
 • Brak uczciwości: manipulowanie opinią publiczną w temacie wiedzy mieszkańców o planowanej spalarni śmieci.
 • Brak uczciwości: wyrachowanie w doborze lokalizacji, wejście w partnerstwo z gminą Wisznia Mała, która będzie czerpać profity ze spalarni śmieci, gdy największe niedogodności wynikające z lokalizacji odczują mieszkańcy sąsiadujących gmin.
 • Brak odpowiedzialności: budowa spalarni śmieci w miejscu, który nigdy nie był przeznaczony pod przemysł.
 • Brak przejrzystości udział w cichym procederze dostosowania planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb spalarni śmieci
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-09-24 20:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-25 12:00
miejsce
ATM Scena na Bielanach, Bielany...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-25 20:00
miejsce
ATM Scena na Bielanach, Bielany...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-27 20:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany