16 lipiec 2021

STOP wrocławskiej spalarni

Guillaume Baviere /CC BY-SA 2.0)/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima apeluje do firmy Fortum o zaniechanie dalszego procedowania inwestycji. Trzebnica jest kolejną gminą, p Wrocławiu, Wiszni Małej i Długołęce, której włodarz wyraźnie sprzeciwia się budowie spalarni śmieci, wydając w tej sprawie specjalne oświadczenie.
REKLAMA
Gmina Trzebnica jest w trakcie przywracania miastu statusu uzdrowiska, niebawem rozpoczną się tam odwierty w poszukiwaniu wody geotermalnej. Oddziaływanie spalarni może mieć negatywny wpływ na warunki klimatyczne, które są równie ważne jak jakość wód termalnych w kontekście uzyskania statusu miejscowości uzdrowiskowej.

Burmistrz przytacza w argumentacji Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, wskazujące na spalarnie jako instalacje wyrządzające poważne szkody dla celów środowiskowych. Tym samym nie można takich spalarni uznać za część gospodarki o obiegu zamkniętym – konkluduje.

Burmistrz Marek Długozima odnosi się również do wniosków zawartych w ekspertyzie opracowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ostrzegając za autorami, że spalarnia "przyczyni się do postępującej degradacji uwarunkowań życia i zdrowia mieszkańców sąsiednich gmin”.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-11-26 20:15
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-27 18:00
miejsce
Scena Kamienica, Wrocław, ul...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-27 19:00
miejsce
Hala Stulecia, Wrocław, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-28 18:00
miejsce
Scena Kamienica, Wrocław, ul...
wstęp biletowany