14 październik 2019

Wkrótce rozpocznie się nabór lokalnych projektów w ramach Funduszu Osiedlowego | Obecnie rady konsultują pomysły na inwestycje z mieszkańcami

Jesteśmy w przededniu wyników tegorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Jednocześnie w radach osiedli trwają prace nad Funduszem Osiedlowym, ponieważ już za ok. miesiąc rozpocznie się nabór lokalnych projektów realizowanych w ramach funduszu.
REKLAMA
Dzięki Funduszowi Osiedlowemu mieszkańcy – za pośrednictwem rad – wskazują, jakie projekty powinny być realizowane na ich osiedlach. Rady te projekty zbierają a następnie obowiązkowo, zgodnie założeniami FO, konsultują. Obecnie konsultacje są prowadzone na 22 wrocławskich osiedlach.

Fundusz Osiedlowy został ogłoszony 9 września przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Jest to narzędzie umożliwiające mieszkańcom osiedli realizację lokalnych inwestycji poprzez własną Radę Osiedla. Fundusz stanowi finansowe wsparcie dla planów inwestycyjnych osiedli i – obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Mikrograntów czy Funduszu Inicjatyw Lokalnych – z założenia staje się jednym z kluczowych narzędzi
partycypacyjnego budżetu Wrocławia.


Zasady

Fundusz Osiedlowy (na lata 2020 – 2021) to łącznie 40 mln zł w budżecie miasta przeznaczonych dla 48 rad osiedli. Każde osiedle będzie mogło przeznaczyć przypadającą mu część tej kwoty (wyliczoną dzięki specjalnemu algorytmowi) na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Będzie można ubiegać się o realizację lokalnych, często bardzo potrzebnych inwestycji, na swoim terenie.

Dzięki temu wzrośnie podmiotowa rola Rad Osiedli w rozwoju społecznym i  infrastrukturalnym miasta, co z kolei sprzyja tworzeniu się silnych, lokalnych więzi społecznych oraz pomaga nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców - mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia


Obowiązkowe konsultacje

Bardzo istotnym elementem FO jest głos i wola mieszkańców. To mieszkańcy mają ustalać priorytety, rekomendować, współdecydować o tym, jakie przedsięwzięcia – projekty realizować na osiedlu. Rady Osiedli, zanim dokonają zgłoszenia inwestycji, powinny bardzo intensywnie współpracować z mieszkańcami, konsultując z nimi poszczególne pomysły inwestycyjne i układając z nich listy rankingowe. - dodaje Świerczewski


Co się dzieje i będzie dziać
  • Zakończyły się szkolenia dla radnych osiedlowych, którzy poznali mechanizm działania Funduszu Osiedlowego. Wzięło w nich udział ogółem 90 osób reprezentujących 42 osiedla, spośród 48, jakie są we Wrocławiu.
  • Obecnie mamy czas obowiązkowych, osiedlowych konsultacji. W tym momencie rozmowy trwają na 22 osiedlach. O terminach, czasie ich trwania oraz formach przeprowadzenia decydują osiedla a właściwie Zarządy Osiedli. Konsultacje mają na celu wybór najlepszych i szczególnie ważnych dla mieszkańców osiedli projektów inwestycyjnych. Po zakończeniu konsultacji, uwzględniając ich wyniki Rady Osiedli ostatecznie wskażą, które inwestycje będą zgłoszone do realizacji na osiedlu w ramach i na zasadach Funduszu Osiedlowego.
  • W I połowie listopada 2019 r. przeprowadzone będą warsztaty dla radnych – członków zarządów i dotyczyć będą obsługi aplikacji do składania wniosków inwestycyjnych. 
  • Od 16 listopada do 16 grudnia przeprowadzony zostanie nabór projektów do Funduszu Osiedlowego.
  • Grudzień 2019 – kwiecień 2020 – odbędzie się ocena projektów dokonana przez urzędników
  • Kwiecień 2020 – publikacja zweryfikowanych wyników naboru i rozpoczęcie ich realizacji.
Więcej o Funduszu Osiedlowym: zasady, podział środków, pełny harmonogram, informacja o trwających konsultacjach na www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2020-02-18 18:00
miejsce
Dom Kultury Bakara, Wrocław, Różana 4
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-18 20:00
miejsce
Vertigo Jazz Club &...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-18 20:30
miejsce
Dom Kultury Bakara, Wrocław, Różana 4
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-19 17:30
miejsce
Teatr Polski, Wrocław, ul. G....
wstęp biletowany