28 luty 2020

Konkurs na pomnik Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

fot. Mirosław Łanowiecki
Rozstrzygnięto I etap konkursu na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Spośród 35 uczestników konkursu 23 nadesłało koncepcje projektowe. Sąd Konkursowy dokonując ich oceny dopuścił do II etapu 5 prac i sformułował ogólne wskazania dla autorów. Konkurs prowadzony jest z zachowaniem zasady anonimowości. Ujawniono jedynie numery, którymi autorzy oznaczyli prace. Wszystkie zakwalifikowane koncepcje spełniają oczekiwania środowisk kombatanckich co do zadania konkursu.
Koronawirus
dolnośląskie
2972
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Od piątku 28 lutego br. od godz. 12.00 do niedzieli 8 marca br. w Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5 we Wrocławiu w dostępna będzie wystawa koncepcji projektowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Jego uczestnicy przygotują teraz pełne projekty pomnika w postaci modeli, makiet, dokumentacji projektowej, plansz i opisów.

Termin ich złożenia upływa 26 maja 2020 r., a ogłoszenie wyników całego konkursu nastąpi do 15 czerwca 2020 r.
Przyszłe decyzje o budowie pomnika według zwycięskiego projektu wymagają uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Miejscem posadowienia pomnika jest skwer u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu.

Sąd Konkursowy pracuje w składzie: 
 1. dr Bartłomiej Świerczewski – przewodniczący, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
 2. prof. Stanisław Ułaszewski - prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Uniwersytet Wrocławski 
 3. Kazimierz Kimso - przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność 
 4. Jarosław Krauze - radny Rady Miejskiej Wrocławia 
 5. Piotr Maryński - radny Rady Miejskiej Wrocławia 
 6. Damian Mrozek - doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. Kontaktów z Organizacjami Kombatanckimi 
 7. prof. Michał Jędrzejewski– artysta malarz, scenograf, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
 8. prof. Jacek Dworski - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
 9. prof. Janusz Kucharski - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
 10. prof. Zbigniew Makarewicz - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
 11. prof. Waldemar Wawrzyniak – architekt, Politechnika Wrocławska 
 12. Piotr Fokczyński –dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMW 
 13. prof. Krzysztof Szwagrzyk – historyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 14. dr Andrzej Drogoń – dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu 
 15. dr Katarzyna Pawlak-Weiss – zastępca dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu 
 16. prof. Włodzimierz Suleja – historyk, Uniwersytet Wrocławski 
 17. dr Marek Mutor – dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość 
 18. Ilona Gosiewska – prezes Stowarzyszenia Odra - Niemen we Wrocławiu

Laureaci i uczestnicy II etapu konkursu otrzymają nagrody: 
 • I miejsce – 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego. 
 • II miejsce – 35 000 zł brutto. 
 • Pozostali uczestnicy II etapu - 8 000 zł brutto (każdy). 
Dwuetapowy konkurs na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych został ogłoszony przez Prezydenta Wrocławia w ubiegłym roku, 17 września w osiemdziesiątą rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Celem jest oddanie czci wielkiej grupie żołnierzy tragicznie doświadczonych w walce o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej i jednocześnie wzbogacenie przestrzeni miejskiej o dzieło sztuki wysokiej klasy. Uczestnikom konkursu pozostawiono całkowitą swobodę zarówno w sposobie ujęcia tematu, jak i doborze artystycznych środków wyrazu.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Prawa Zamówień Publicznych i podjętej w 2016 r. uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o zamiarze wzniesienia pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
2972
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2020-09-10 20:00
miejsce
Stary Klasztor, Wrocław, Purkyniego 1
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-11 19:00
miejsce
Stary Klasztor, Wrocław, Purkyniego 1
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Teatr Polski, Wrocław, ul. G....
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 20:00
miejsce
Sala Audytoryjna WCK, Wrocław, ul....
wstęp biletowany