7 czerwiec 2021

Komisja Europejska podziela wątpliwości samorządowców z Dolnego Śląska

fot. nadesłane
Stworzenie przez polski rząd rezerwy ze środków europejskich – 7,1 mld EURO, czyli blisko 32 mld złotych – budzi wątpliwości, pieniądze zostały błędnie wstrzymane, ponieważ powinny zostać rozdysponowane w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, ponownie w pełnej konsultacji z zainteresowanymi stronami. To stanowisko Komisji Europejskiej, które jest odpowiedzią na marcowe apel samorządowców zrzeszonych w stowarzyszeniu ”Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa”.
REKLAMA
12 marca 2021 r. niemal 50 samorządowców z Dolnego Śląska podpisało się pod apelem skierowanym do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie niesprawiedliwego podziału środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci  prosili w piśmie do Komisji Europejskiej o objęcie szczególnym nadzorem rozdziału środków z przygotowywanej przez polski rząd tzw. „rezerwy”. Pieniądze miałyby zostać rozdzielone nie przez samorządy wojewódzkie, a przez instytucje rządowe - według niejasnych, niedostępnych dla opinii publicznej kryteriów.

Domagamy się od polskiego rządu jasnych, klarownych reguł przyznawania środków europejskich, ale także sprzeciwiamy się centralizacji tych pieniędzy i próbie obejścia uczciwych algorytmów poprzez uznaniowy, polityczny podział tych środków – mówiła wówczas Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

W piśmie do Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej KE, samorządowcy napisali m.in: „Obserwujemy tendencję do uzależniania decyzji o przyznawaniu środków publicznych jednostkom samorządu terytorialnego przez Rząd RP od politycznych sympatii poszczególnych wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków. Jest to szczególnie widoczne od 2020 r. właśnie na Dolnym Śląsku. Obawiamy się, że ten czynnik dodatkowo wpłynie na dostępność środków z Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego w naszym regionie”.

https://dolnyslaskwspolnasprawa.pl/pismo-do-premiera-i-przewodniczacej-komisji-europejskiej

Komisja Europejska negatywnie o stworzeniu rządowej rezerwy

W odpowiedzi skierowanej w imieniu Przewodniczącej Komisji Europejskiej do stowarzyszenia ”Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa”, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej podzielają obawy samorządowców i przyznają :

„Metodologia i algorytm przydziału środków na rzecz poszczególnych programów powinny być właściwie opisane i omówione z zainteresowanymi stronami. Ponadto
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-08-27 20:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-29 18:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-05 15:00
miejsce
STATEK RUSAŁKA, Wrocław, PRZYSTAŃ...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-05 17:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany