9 czerwiec 2021

Mobilne punkty szczepień dla osób bezdomnych

fot. nadesłane
Wrocław uruchamia mobilne punkty szczepień dla osób w kryzysie bezdomności. 9 czerwca wyjazdowe zespoły dojadą do schronisk i noclegowni z preparatem firmy Johnson & Johnson. Mamy zarezerwowanych około 300 jednodawkowych szczepionek , ale jeśli będzie konieczność, zwiększymy tę liczbę.
REKLAMA
 Nasz największy punkt, Stadion Wrocław, podał już ponad 70 tys. szczepionek. W całym mieście wykonano ponad 650 tys. szczepień. Teraz chcemy dotrzeć do ludzi wykluczonych, którzy z różnych powodów nie zarejestrują się samodzielnie, nie przyjdą do zwykłego punktu szczepień. Wyjazdowe zespoły przyjadą do nich, do schronisk i noclegowni. Dla osób, które żyją na ulicach uruchamiamy punkt szczepień w ambulatorium dla osób bezdomnych przy ul. Cybulskiego. Wyjazdowy zespół będzie tam szczepił dwa razy w tygodniu, a specjalny ambulans dowiezie potrzebujących na miejsce – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Większość osób, przebywająca w placówkach, dzięki pomocy pracowników schronisk czy noclegowni, została zarejestrowana i zaszczepiona. Szacujemy, że do zaszczepienia pozostało ok. 150 osób. Kolejnych 150 dawek preparatu mamy zarezerwowanych dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej.

Kampania edukacyjna i informacyjna, dotycząca szczepień trwa już na ulicach Wrocławia od kilkunastu dni. Wspiera nas Fundacja Homo Sacer, która specjalnym ambulansem będzie dowozić osoby bezdomne do ambulatorium przy ul. Cybulskiego. Tam dwa razy w tygodniu pracować będzie wyjazdowy zespół Medfeminy, który zaszczepi osoby bezdomne.

Najtrudniej jest pomagać osobom, które wydaje się, że na to nie zasługują. Dlatego ta inicjatywa jest tak ważna. Zaangażowanie wielu partnerów, wsparcie miasta – dają nadzieję na powodzenie tej akcji.  Człowieczeństwo,  miasto otwarte i wrażliwe to jest synonim Wrocławia - podkreślał Andrzej Ptak, prezes Fundacji Homo Sacer, założyciel przestrzeni kreatywnej dla bezdomnych MiserArt.

Szacujemy, że Wrocławiu jest ok. 900 osób w kryzysie bezdomności
  • Ok. 600 osób w placówkach
  • Ok. 300 na ulicy

Działania MOPS

Komórką MOPSu zajmującą się wsparciem osób w kryzysie bezdomności jest Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.

Miasto oferuje pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. m.in. świadczenia pieniężne – zasiłki i niepieniężne w postaci: schronienia, zapewnienia posiłku, wymiany odzieży, pracy socjalnej, poradnictwa. Prowadzimy Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności oraz programy pomocowe ukierunkowane na zapewnienie pomocy w formie mieszkania wspieranego oraz aktywizację zawodową, takie jak: Trampolina, Droga Do Domu i Housing First – najpierw mieszkanie, w których łącznie bierze kilkudziesięciu uczestników. Programy zapewniają nie tylko schronienie, ale także szkolenia i treningi umiejętności społecznych, kompetencji osobistych czy zawodowych.

Pomoc w formie schronienia zapewniana jest w szczególności poprzez sieć placówek pomocowych dla osób w kryzysie bezdomności i są to: Ogrzewalnia – w okresie zimowym, Noclegownia oraz 10 Schronisk i 1 Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W ofercie pomocowej posiadamy również 2 łaźnie, oraz 4 jadłodajnie dla osób bezdomnych i ubogich które dziennie wydają ok 1430 ciepłych posiłków.

Codziennie 29 pracowników Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców oferuje pomoc osobom w kryzysie bezdomności nie tylko w ramach działań ustawowych, ale również pozaustawowych m.in. wspólne patrole ze Strażą Miejską Wrocławia prowadzone po to, by dotrzeć z konkretną ofertą pomocową do osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej – mówił Tomasz Neumann – kierownik Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu.

MOPS dystrybuuje również wśród osób bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych zestawy posiłków samopodgrzewających i z pomocą Straży Miejskiej Wrocławia, oferujemy transport do placówek zapewniających schronienie. Pracownicy socjalni prowadzą również działania o charakterze streetworkingu, monitorując tym samym sytuację bytową osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, co jest szczególnie istotne w okresie jesienno – zimowym.

Streetbus – wg umowy – zabezpiecza dobowo, siedem dni w tygodniu, do 200 osób w sytuacji bezdomności ulicznej przez wydanie na stałych przystankach autobusu pakietów usług w postaci gorącej, zapakowanej w zamknięty pojemnik jednorazowy zupy, suchego prowiantu oraz w razie potrzeby beneficjentów - środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, środków higieny osobistej oraz bielizny.

W sumie na różne rodzaje wsparcia osób bezdomnych w 2020 roku Wrocław przeznaczył ok. 8,5 miliona złotych. Nakłady finansowe na konkursy dla NGO, prowadzących działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności ponoszone przez gminę, są sukcesywnie corocznie zwiększane.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-08-27 20:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-29 18:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-05 15:00
miejsce
STATEK RUSAŁKA, Wrocław, PRZYSTAŃ...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-05 17:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany