kategoria: Miasto
28 luty 2023

Od jutra startuje we Wrocławiu obowiązkowa deratyzacja, potrwa miesiąc

zdjęcie: Od jutra startuje we Wrocławiu obowiązkowa deratyzacja, potrwa miesiąc / fot. nadesłane
fot. nadesłane
1 marca rozpocznie się pierwsza w tym roku obowiązkowa deratyzacja. Obejmie teren całego miasta. Kolejne w lecie i jesienią.
REKLAMA

Zgodnie z regulaminem marzec to czas obowiązkowej deratyzacji na terenie całego Wrocławia. Tego dnia powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni. Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić także poza tymi terminami, jeśli tylko stwierdzi się przypadki występowania gryzoni – informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Tereny gminne w centrum Wrocławia są już deratyzowane od końca stycznia tego roku

Z uwagi na wzrost liczby interwencji, dotyczących występowania gryzoni na terenie miasta, przeprowadziliśmy dodatkową akcję deratyzacyjną nieruchomości i terenów gminnych. Była prowadzona na najbardziej problematycznych obszarach Wrocławia – dodaje Małgorzata Demianowicz

Zakresem interwencyjnej akcji objęty był teren ograniczony rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą.

Zgodnie z przepisami od 1 marca startuje obowiązkowa deratyzacja na terenie całego miasta. Obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na właścicielach nieruchomości. Są nimi również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:
 • podpiwniczone budynki wielolokalowe, wraz z przynależnymi do nich komórkami wolnostojącymi i pomieszczeniami gospodarczymi;
 • wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów;
 • lokale gastronomiczne wraz z ogródkami gastronomicznymi oraz obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
 • obiekty handlowe branży spożywczej i magazyny żywności oraz zakłady przetwórstwa żywności;
 • szpitale;
 • hotele, internaty, domy akademickie i bursy;
 • obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
 • schroniska dla zwierząt i ogród zoologiczny;
a także:
 • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach od 500 mm przebiegająca w obrębach geodezyjnych: Gaj, Grabiszyn, Kleczków, Muchobór Mały, plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Rakowiec, Stare Miasto, Tarnogaj;
 • cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Stare Miasto wraz ze studniami i wpustami deszczowymi;
 • studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Starego Miasta;
 • teren fosy miejskiej.

Przeprowadzanie deratyzacji podlega kontrolom, które prowadzi Straż Miejska Wrocławia

Właściciele nieruchomości, którzy nie stosują się do zasad prowadzenia działań deratyzacyjnych, podlegają karze grzywny, która, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawie o wykroczenia, może wynieść do 500 zł – informuje Waldemar Forysiak, zastępca komendanta wrocławskiej SM.

Główną przyczyną wzrostu populacji szczurów jest łatwa dostępność pożywienia

Pamiętajmy też, że we Wrocławiu można dostać mandat za wyrzucanie resztek jedzenia poza miejsca do tego przeznaczone. Chodzi o produkty spożywcze wykładane przez mieszkańców w rejonie śmietników czy wyrzucane przez okno z myślą o dokarmianiu kotów, gołębi czy innych dziko żyjących zwierząt. Na terenie całego Wrocławia resztki po posiłkach można umieszczać tylko i wyłącznie we właściwych pojemnikach na odpady – przypomina Małgorzata Demianowicz.

Kilka prostych zasad, które zapobiegają rozwojowi populacji gryzoni w mieście:
 • ograniczyć wyrzucanie jedzenia;
 • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów;
 • zamykać klapy w pojemnikach na odpady i dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w czystości;
 • utrzymywać porządek w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych;
 • pozbywać się odpadów wielkogabarytowych zgodnie z zasadami, stara pralka, tapczan czy meblościanka to nic innego jak schronienie dla gryzoni;
 • jeżeli chcemy karmić zwierzęta wolno żyjące, w tym ptaki, róbmy to odpowiedzialnie (nie pozostawiajmy jedzenia w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności nie rozrzucajmy pożywienia bezpośrednio na ziemi).
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Wrocław
27.6°C
wschód słońca: 04:54
zachód słońca: 21:01
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2024-07-16 17:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-16 19:00
miejsce
WędrówkiPub, Wrocław, ul. Podwale...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-17 17:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-17 19:00
miejsce
WędrówkiPub, Wrocław, ul. Podwale...
wstęp biletowany