23 czerwiec 2021

NFM I FORUM MUSICUM 2021 I Harmonia vocum – jedność i różnorodność (Wrocław, 13–22 sierpnia)

fot. nadeslane
13.08.2021, piątek, godz. 20.00 Wrocław, Ratusz, Sala Wielka Muzyka czasów Ludwika Świętego
REKLAMA
13.08.2021, piątek, godz. 20.00 / Friday, 8 pm
Wrocław, Ratusz, Sala Wielka / Town Hall, Principal Room
Muzyka czasów Ludwika Świętego / Music in the Times of Louis the Saint

Diabolus in Musica (Paryż / Paris):
Antoine Guerber – kierownictwo artystyczne / artistic direction
Raphaël Boulay – tenor
Emmanuel Vitorky – bas-baryton / bass-baritone
Philippe Roche – bas / bass
Nicolas Sansarlat – fidele średniowieczne / medieval fiddles

Program/ Programme:
Salva nos, stella maris – conductus jednogłosowy, rkp. Firenze Plut29.1 /conduit à 1, ms Firenze Plut29.1
Gontier de Soignies Quant oi tentir – chanson, rkp. / ms Paris BN fr 846
Huon de St Quentin Jerusalem se plaint – chanson, rkp. / ms Paris BN fr 846
Mainte chancon ai fait – chanson, rkp. / ms Paris BN na fr 1050
On doit la mère Dieu honorer – chanson, rkp. / ms Paris BN na fr 1050
Lʼautrier matin – chanson przypisywana Ludwikowi Świętemu, rkp. Paris BN fr 12483 / chanson attribuée à Saint Louis, ms Paris BN fr 12483
Gaude felix Francia – conductus dwugłowosowy, rkp. Paris BN fr 1583 / conduit à 2, ms Paris BN fr 1583
Thibaud de Champagne Chancon ferai – chanson, rkp. / ms Paris BN fr 846, Aussi cum l’unicorne sui chanson, rkp. / ms Paris BN fr 846
Pater noster – conductus trzygłosowy, rkp. Firenze Plut29.1 / conduit à 3, ms Firenze Plut29.1
Rogeret de Cambrai Nouvelle amour – chanson, rkp. / ms Paris BN fr 846
Gillebert de Berneville Je nʼeusse ja chante – chanson, rkp. / ms Paris BN fr 846
Nicholai presulis – conductus trzygłosowy, rkp. Firenze Plut29.1 / conduit à 3, ms Firenze Plut29.1
Gaudens in Domino – conductus trzygłosowy, rkp. Firenze Plut29.1 / conduit à 3, ms Firenze Plut29.1

14.08.2021, sobota, godz. 20.00 / Saturday, 8 pm
Wrocław, kościół św. Macieja / St. Matthew Church
Estońskie pieśni religijne XVI w. / Estonian Hymns of the 16th Century

Heinavanker (Tallin):
Ester-Silva Erikson – sopran / soprano
Saale Kreen – alt / alto
Sander Pehk – tenor
Taniel Kirikal – baryton / baritone
Christopher Staak – bas / bass
Marko Kõlar – tenor, kierownictwo artystyczne / artistic direction

Program / Programme:
Loomine (Stworzenie) wg pieśni runicznej z parafii Ambla / (Creation) after a runic song from Ambla parish (opr. / arr. M. Kõlar)
Oh Aadam, sinu essitus (O Adamie, twa obłuda) – ludowy hymn z parafii Otepää / (O Adam, Your Hypocrisy) – a folk hymn from Otepää parish
Mikołaj z Radomia (XV w.) / Mikołaj of Radom (15th c.) Magnificat
Mu süda, ärka üles (Obudź me serce) wg ludowego hymnu / (Wake up my Heart) after a folk hymn (opr. / arr. M. Kõlar)
Marbrianus de Orto (ok. / ca. 1460–1529) Lamentatio
Rahva Õnnistegija (Ludu Odkupiciel) – ludowy hymn z parafii Suur-Pakri / (Redeemer of the People) – a folk hymn from Suur-Pakri parish
Anonim (XIV w.) / Anonymous (14th c.) Sanctus ze Mszy z Tounai / from the Tounai Mass
Imeline koda (Cudowny dom) wg pieśni runicznej z parafii Vilo / (House of Wonders) after a runic song from Vilo parish (opr. / arr. M. Kõlar)
Anonim (XIV w.) / Anonymous (14th c.) Agnus Dei ze Mszy z Tuluzy / from the Toulouse Mass
Mu mano tulge latse (Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie) – ludowy hymn z parafii Vormsi / (Let the Children Come to Me) – a folk hymn from Vormsi parish
Haned kadunud (Zagubiona gąska) wg pieśni runicznej z parafii Kuusalu / (A Lost Goose) after a runic song from Kuusalu parish (opr. / arr. M. Kõlar)

19.08.2021, czwartek, godz. 18.00 / Thursday, 6 pm
Wrocław, NFM, Sala Czerwona / Red Hall
Bajka o czterech księżniczkach / A Tale of Four Princesses
Koncert i spektakl na podstawie Bajki o księżniczkach Zofii Pomian-Piętki / A concert and performance based on Zofia Pomian-Piętka’s Tale of Princesses

Zespół Muzyki i Tańca Dawnego Capella Antiqua Bialostociensis (Białystok) / Early Music and Dance Company Capella Antiqua Bialostociensis (Białystok)
Helena Szuhalska – kierownictwo artystyczne / artistic direction

Thoinot Arbeau, Fabritio Caroso, Cesare Negri, Romana Agnel i Helena Szuhalska – choreografia / choreography
Agnieszka Cianciara-Fröhlich – opracowanie układu scen w stylu komedii dellʼarte / concept of scenes in commedia dell’arte style

Tomasz Dobrzański – szałamaje, flety jednoręczne i podłużne, douçaine, tabor, tuntun, citola / shawms, one-hand flutes and recorders, douçaine, tabor, tuntun, citola
Agnieszka Szwajgier – cornamuzy, pomort, cynk, krummhorn, flety podłużne / cornamuses, pommer, cornett, krummhorn, recorders
Agnieszka Obst – fidel / fiddle, lira da braccio
Mateusz Kowalski – viola do gamba

Program / Programme:
Thoinot Arbeau Orchésographie (1589): Branles: Double, Simple, Gay
Anonim / Anonymous Tabulatura Jana z Lublina / Tablature of Jan of Lublin (1537–1548): Taniec bez tytułu / Untitled dance
Fabritio Caroso Il Ballarino (1581): Bassa Pompilia
Pierre Francisque Caroubel / Michael Praetorius Terpsichore (1612): Courante, Ballet des coqs, Ballet des sorciers
Fabritio Caroso Il Ballarino (1581): Dolce amoroso fuoco
Cesare Negri Le Gratie d'Amore (1602): Fedeltá dʼAmore
Fabritio Caroso Il Ballarino (1581): Chiaranzana
Valentin Haussmann Rest von polnischen und andern Täntzen… (1603): Tantz
Cesare Negri Le Gratie d'Amore (1602): Bizzarria dʼAmore
Thoinot Arbeau Orchésographie (1589): Belle qui tiens ma vie – pawana / pavane
Anonim / Anonymous Tabulatura Jana z Lublina / Tablature of Jan of Lublin (1537–1548): Rex
Cesare Negri Le Gratie d'Amore (1602): So ben mi chi ha bon tempo
Cesare Negri Le Gratie dʼAmore (1602): La Battaglia
Wojciech Długoraj Tabulatura Długoraja / Tablature of Długoraj (1619): Cantio polonica
Pierre-Francisque Caroubel / Michael Praetorius Terpsichore (1612): Courante
Fabritio Caroso Il Ballarino (1581): Allegrezza d'Amore

20.08.2021, piątek, godz. 20.00 / Friday, 8 pm
Wrocław, Aula Ossolineum
Franz Schubert – pieśni wielogłosowe / Franz Schubert – Polyphonic Songs

Ars Cantus (Wrocław):
Aleksandra Hanus – sopran / soprano
Aleksandra Turalska – sopran / soprano
Radosław Pachołek – alt / alto
Maciej Gocman – tenor
Piotr Gałek – tenor
Piotr Karpeta – baryton / baritone
Rafał Chalabala – bas / bass
Ewa Prawucka – fortepian / piano
Tomasz Dobrzański – klarnet romantyczny, kierownictwo artystyczne / Romantic flute, artistic direction

Program / Programme:
Franz Schubert (1797–1828)
An die Sonne D. 439 na sopran, alt, tenor i bas z towarzyszeniem fortepianu / for soprano, alto, tenor and bass with piano
Gebet D. 815 na sopran, alt, tenor i bas z towarzyszeniem fortepianu / for soprano, alt, tenor and bass with piano
Romanze z opery / from Die Verschworenen D. 787 na sopran, klarnet i fortepian / for soprano, clarinet and piano (opr. / arr. A. Amore)
Lebenslust D. 609 na sopran, alt, tenor i bas z towarzyszeniem fortepianu / for soprano, alto, tenor and bass with piano
Der Hochzeitsbraten D. 930 na sopran, tenor i bas z towarzyszeniem fortepianu / for soprano, tenor and bass with piano
Nachthelle D. 892 na tenor solo oraz dwa tenory i dwa basy z towarzyszeniem fortepianu / for solo tenor, two tenors and two basses with piano
Schicksalslenker, blicke nieder D. 763 na sopran, alt, tenor i bas z towarzyszeniem fortepianu / for soprano, alto, tenor and bass with piano
Der Hirt auf dem Felsen D. 965 na sopran z towarzyszeniem klarnetu i fortepianu / for soprano with clarinet and piano
Jünglingswonne z cyklu / from Vier Gesänge D. 893 na cztery głosy męskie / for four male voices
Die Advocaten D. 37 – tercet komiczny na dwa tenory i bas z towarzyszeniem fortepianu / comic tercet for two tenors and bass with piano
Der Tanz D. 826 na sopran, alt, tenor i bas z towarzyszeniem klarnetu i fortepianu / for soprano, alto, tenor and bass with clarinet and piano

21.08.2021, sobota, godz. 20.00 / Saturday, 8 pm
Wrocław, Klubokawiarnia Mleczarnia / Mleczarnia Club and Cafe
Śpiewy i tańce / Songs and Dances

Maniucha Bikont – śpiew, akordeon, kierownictwo artystyczne / voice, accordion, artistic direction
Joanna Skowrońska – śpiew, baraban / voice, baraban
Joanna Gancarczyk – śpiew, basy / voice, basses
Marcin Lorenc – skrzypce / violin

Program / Programme:
Śpiewane mazurki, kujony, śpiwy, powiślaki, polki i inne zabawy taneczne, a także wiosenne i żniwne korowody, šetano kolo i pieśni do posłuchu. Melodie z Polski Centralnej, utwory od reemigrantów z byłej Jugosławii, z Ukrainy, Białorusi i Rosji, które były wykonywane lub zachowały się na Śląsku. / Sung mazurkas, kujons, śpiws, powiślaks, polaks and other dances as well as spring and harvesttime pageants, šetano kolo and songs to follow. Melodies from Central Poland, from re-emigrants from former Yugoslavia, from Ukraine, Belarus and Russia that have been performed or survived in Silesia.

22.08.2021, niedziela, godz. 20.00 / Sunday, 8 pm
Wrocław, Ratusz, Sala Wielka / Town Hall, Principal Room
Pieśń wieczorna – pieśni z XVI w., hymny, psalmy z trybunału i kaplicy Zygmunta Augusta / Evening Song – songs from the 16th c., hymns, psalms from the tribunal and chapel of King Sigismund Augustus

Ensemble Morgaine (Wilno / Vilnius):
Nora Petročenko – sopran / soprano
Radosław Pachołek – kontratenor / countertenor
Maciej Gocman – tenor
Nerijus Masevičius – bas / bass
Mirjam-Luise Münzel – flety podłużne / recorders
Darius Stabinskas – viola da gamba
Michele Carreca – lutnia / lute
Alina Rotaru – klawesyn, pozytyw, kierownictwo artystyczne / harpsichord, chest organ, artistic direction

Program / Programme:
Mikołaj Gomółka (ok. / ca. 1535–1609?)
Psalm 137: Super flumina Babylonis (Siedząc po niskich brzegach Babilonskiey wody / Ant Babilono upies kraβta sededami; tłum. / transl. J. Kochanowski / S.M. Slavočinskis)
Psalm 127: Nisi Dominus aedificaverit domum (Jeśli domu sam Pan nie zbuduie / Jay pats namu Wieβpats nepastatis; tłum. / transl. J. Kochanowski / S.M. Slavočinskis)
Psalm 22: Deus, Deus meus, respice in me (wersja instrumentalna / instrumental version)
Psalm 91: Qui habitat in adiutorio Altissimi (Kto sye w opiekę poda Panu swemu / Kursay atsiduosi Ponuy Diewuy sawam; tłum. / transl. J. Kochanowski / S. Jaugelis-Telega)
Psalm 30: Exaltabo te, Domino (Będę cię wielbił, móy Panie / Garbe tau, Wieβpatie, duosiu; tłum. / transl. J. Kochanowski / S.M. Slavočinskis)

Petrus de Drusina (ok. / ca.1560–1611)
Resonet in laudibus z Tabulatury oliwskiej / from Oliwa Tablature

Cyprian Bazylik (ok. / ca. 1535–ok. / ca. 1600)
Nabożna piosnka: Jezu Kryste, Boże wieczny / Jezau Christe, sunau Diewo (sł. / text A. Trzecieski, tłum. / transl. S. Jaugelis-Telega)
Oratio Dominica: Ojcze nasz, któryś jest w niebie / Tewe musu Danguiesis (sł. / text A. Trzecieski, tłum. / transl. S. Jaugelis-Telega)
Psalm 130: De profundis clamavi ad te, Domine (Z głębokości grzechów moich / Nugrimzdęs grieku gilibey; tłum. autor nieznany / anonymous translation / S. Jaugelis-Telega)

Bálint Bakfark (1526/30–1576)
Czarna krowa z Tabulatury lutniowej / Black Cow from Lute Tablature

Cyprian Bazylik
Dobrotliwość Pańska. Mądrość oyca wszechmocnego / Tewa amzina iβmintis (sł. / text Jakub Lubelczyk, tłum. / transl. S. Jaugelis-Telega)
Psalm 71: In te, Domine, speravi (W tobie, Panie, nadzieję mam / Ing tawę, o Diewe, aβ tykiu; tłum. monogramista S.K. / transl. S.K. / S. Jaugelis-Telega)
Anonim / Anonymous Radim Themu z Tabulatury Jana z Lublina / from Tablature of Jan of Lublin
Anonim / Anonymous Passomezzo z Tabulatury oliwskiej / from Oliwa Tablature
Krzysztof Klabon (ok. / ca. 1550–ok. / ca. 1616) Pieśni Kalliopy Slowienskiey (fragment, wersja instrumentalna / excerpt, instrumental version)

Wacław z Szamotuł (ok. / ca. 1524–ok. / ca. 1560)
Psalm 117: Alleluia! Laudate Dominum omnes gentes (Alleluja! Chwalcie Pana Boga / Alleluja, garbinkite Diewą; tłum. / transl. M. Rej / S. Jaugelis-Telega)
Christe qui lux es et dies (Kryste, dnyu nassey śwyatłosci / Christau, diena musu βwiesibes / Christe, der du bist Tag und Licht; tłum. / transl. M. Rej / M. Petkevičius / W. Meuslin)
Psalm 1: Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum (wersja instrumentalna / instrumental version)
Psalm 86: Inclina, Domine, aurem tuam (Nakłoń, Panie, ku mnie ucho twoie / Pałenk, Pone, manęsp ausi sawo; tłum. / transl. M. Rej / M. Petkevičius)
Pieśń wieczorna (Modlitwa, gdy dziatki spać idą). Już się zmierzka / Evening Song (Prayer of Children Going to Sleep). It’s Already Dusk / Giesme wakarine: Jau tamsibės užueyti; sł. / text A. Trzecieski / tłum. / transl. M. Petkevičius)
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-09-24 20:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-25 12:00
miejsce
ATM Scena na Bielanach, Bielany...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-25 20:00
miejsce
ATM Scena na Bielanach, Bielany...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-27 20:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany