Ceny mieszkań w Niemczech drożeją szybciej niż nieruchomości w Polsce

Ceny mieszkań i generalnie wszystkich rodzajów nieruchomości zaczynają w Polsce rosnąć coraz szybciej. Dobrze widać to w statystykach Narodowego Banku Polskiego dotyczących cen mieszkań w miastach wojewódzkich. Polska jednak nie jest pod tym względem wyjątkiem na mapie Europy. W innych krajach również widać zdecydowaną tendencję wzrostową cen nieruchomości mieszkaniowych.
REKLAMA
Ceny nieruchomości w Europie – ujęcie kompleksowe

Obliczany przez Eurostat House Price Index pozwala porównać tempo zmian cen na rynkach nieruchomości w europejskich krajach. Uwzględnia on zmiany cen wszystkich nieruchomości mieszkalnych (w tym  mieszkania, domy jednorodzinne, domy szeregowe itp.) zakupionych przez gospodarstwa domowe. Zarówno te nowe, jak i te z rynku wtórnego.

Pod uwagę brane są tylko ceny rynkowe, w związku z powyższym wykluczone są nieruchomości budowane na własny użytek. Odczyty indeksu mają charakter kwartalny, przy założeniu, że rok 2015=100%. Taka metodologia pozwala w najbardziej skondensowany sposób uchwycić stan cen i co za tym idzie koniunktury na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Wartość indeksu House Price Index (%) w II kwartale poszczególnych lat w wybranych krajach Unii Europejskiej

Opracowanie Twoje-Miasto.pl dla Otodom na podstawie danych Eurostatu.

Nierówne wzrosty cen mieszkań

Ceny nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec II kwartału 2019 r. były o ponad jedną piątą wyższe niż w 2015 roku. Przebiły więc – zgodnie z europejskimi statystykami – poziom z przypadającego na lata  2007-2008 szczytu poprzedniego boomu mieszkaniowego.

W większości krajów Europy Zachodniej ceny również rosną, jednak rozmiar tych wzrostów jest wyraźnie niższy. W Szwecji przyrost wyniósł 16,5%, w Wielkiej Brytanii 16,3% a we Francji 9,7%.


Ceny mieszkań w Polsce na tle krajów unijnych

Warto zaznaczyć, że w niektórych krajach naszego regionu odnotowany został jeszcze wyższy wzrost niż w Polsce. Na koniec czerwca w Czechach stawki za nieruchomości mieszkaniowe były o prawie 40%, a na Węgrzech o 62,5% wyższe w porównaniu do 2015 roku.

Jednak również i wśród starych krajów członkowskich Unii Europejskiej można znaleźć takie, gdzie stawki za nieruchomości mieszkaniowe rosły szybciej niż w Polsce. Dobry przykład stanowią Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów na koniec II kwartału 2019 roku ceny były o blisko 27 wyższe, niż w 2015 roku.


Dynamika PKB kluczowym czynnikiem

Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom tłumaczy, że rosnące ceny nieruchomości i, co ważniejsze, stopniowo zwiększająca się dynamika ich zmian wywołują u niektórych ekonomistów obawy przed pojawieniem się bańki spekulacyjnej. Jednakże, na tle innych krajów Europy, odnotowany w ostatnich kwartałach i latach w Polsce wzrost cen wydaje się umiarkowany. Obecnie największe zainteresowanie powinien budzić wskaźnik dynamiki PKB, bowiem od stanu koniunktury gospodarczej w kilku najbliższych kwartałach zależeć będzie dalszy rozwój wypadków na rynku nieruchomości.
 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-09-27 20:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-06 19:30
miejsce
Synagoga Pod Białym Bocianem,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-09 14:30
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-14 20:00
miejsce
Akademia Club, Wrocław, ul....
wstęp biletowany