17 listopad 2021

Sejm odrzucił główne poprawki Senatu do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym

fot. PAP
Sejm odrzucił w środę główne, merytoryczne poprawki Senatu do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Posłowie nie poparli m.in. poprawki wprowadzającej możliwość składania w formie papierowej wniosków o przyznanie świadczenia. Przyjęto natomiast zmiany o charakterze redakcyjnym.
REKLAMA

Pod koniec października Senat opowiedział się za wprowadzeniem kilkunastu poprawek do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

W środę nad poprawkami głosował Sejm, odrzucając większość z nich, a przyjmując te o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym.

Sejm odrzucił m.in. poprawkę wprowadzająca możliwość składania wniosków o świadczenie w formie papierowej w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy. Poparcia nie uzyskała również poprawka przewidująca wykreślenie z ustawy przepisu, zgodnie z którym do zamówień na usługi udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań dotyczących kapitału opiekuńczego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Sejm nie zgodził się też na wykreślenie przepisu nowelizującego ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zdaniem Izby Wyższej takie rozwiązanie może być niezgodne z Konstytucją z uwagi na brak związku z ustawą o kapitale opiekuńczym. Przepis ten daje ministrowi rodziny możliwość prowadzenia lub zlecania działań zmierzających do promocji rodzinnej pieczy zastępczej lub adopcji. Jak zauważają senatorowie, zmiana została wprowadzona na etapie prac w komisji sejmowej i nie ma bezpośredniego związku z realizacją rodzinnego kapitału opiekuńczego lub dofinansowaniem do opieki nad dzieckiem.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. Prawo do niego będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.

Wprowadzone zostanie też dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć to będzie tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Rozwiązanie to będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2022-01-27 20:00
miejsce
Stary Klasztor, Wrocław, Purkyniego 1
wstęp biletowany
kiedy
2022-01-28 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-02-05 16:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-02-05 16:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany