20 listopad 2023

21 listopada obchodzimy nie tylko Dzień Życzliwości, ale także Dzień Pracownika Socjalnego

zdjęcie: 21 listopada obchodzimy nie tylko Dzień Życzliwości, ale także Dzień Pracownika Socjalnego / pexels/9870144
pexels/9870144
Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego życzliwość to cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu, aby działo im się dobrze. Ta definicja równie dobrze opisuje pracowników socjalnych, którzy chcą dobra ludzi i podejmują działania, by zmienić ich życie na lepsze. 21 listopada obchodzimy ich święto oraz święto wszystkich pracowników pomocy społecznej.
REKLAMA

Praca socjalna to przede wszystkim powołanie do służby bardziej potrzebującym osobom. W Dniu Pracownika Socjalnego chcę podziękować wszystkim, którzy nieustannie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi, dając nadzieję na godne, lepsze życie. Wasza praca to nieoceniony wkład w budowanie społeczeństwa opartego na solidarności i zrozumieniu – mówi prezydent Jacek Sutryk, wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Kim właściwie jest pracownik socjalny

Dla mnie pracownicy socjalni to superbohterowie dzięki którym każdy wrocławianin, który z różnych przyczyn znalazł się w ciężkiej sytuacji życiowej może liczyć na wsparcie – mówi Andrzej Mańkowski, dyrektor MOPS.

Pracownik socjalny to osoba, której praca polega na pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Tak definiuje pojęcie pracy socjalnej ustawa.

A jak to wygląda w praktyce?

Pracownik socjalny jest najbliżej potrzebujących. Pomaga im w tych sytuacjach, w których sobie nie radzą. Nie zastępuje ich w działaniach, ale szuka rozwiązań razem z klientem, wskazuje wyjścia i zachęca do samodzielności.

Zawód pracownika socjalnego to zawód z powołaniem – mówi Michał Szydłowski, zastępca dyrektora MOPS, były pracownik socjalny.

Nie każdy może nim zostać. Ta praca wymaga szczególnego zestawu umiejętności oraz predyspozycji.

Przede wszystkim pracownik socjalny musi być otwarty na drugiego człowieka, wykazywać się cierpliwością, mieć zgodę na to, że jeżeli ktoś nie chce, nie można mu pomocy na siłę udzielić – wylicza Szydłowski.

Pracownik socjalny musi umieć właściwie ocenić sytuację, potrafić bardzo dobrze się komunikować, znać zasoby lokalne i potrafić połączyć potrzeby osób, którym pomaga z tymi zasobami. a przede wszystkim potrafić się cieszyć nawet drobnymi sukcesami osób, którym pomaga – kończy Michał Szydłowski.

Kim są nasi klienci

Nasi klienci to osoby doświadczone życiem, z bagażem ciężkich doświadczeń i tragedii: żyjące w ubóstwie, bezrobotne, samotne, starsze, niesamodzielne, w kryzysie bezdomności, nie potrafiące radzić sobie z codziennymi obowiązkami, dotknięte przemocą domową, bezradne w sprawach wychowawczych, wykluczone społecznie czy nie potrafiące korzystać z takich technologii jak telefon komórkowy czy maszyna wydająca numery kolejkowe.

Pracownicy socjalni mają na celu wzmocnienie swoich klientów tak, by w miarę możliwości potrafili samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Rozwijają kompetencje osób potrzebujących, aktywizują je społecznie i zawodowo. Współpraca z klientami jest oparta, co ciekawe, o umowę pisemną, czyli kontrakt socjalny, który opisuje uprawnienia i zobowiązania obu stron, które wspólnie podejmują działania by przezwyciężyć życiowe trudności mieszkańców.

Jakie zadania prowadzą nasi pracownicy socjalni?

MOPS może pochwalić się wieloma ciekawymi działaniami prowadzonymi dla pojedynczych osób, rodzin lub niewielkich grup mieszkańców z trudnościami (to w ramach projektów socjalnych). To są między innymi (tylko kilka przykładów):
 • grupy wsparcia dla osób z różnymi problemami – gdzie te osoby spotykają się, wspierają, opowiadają o problemach, rozwiązania oraz prowadzą różne aktywności,
 • wspólne wyjścia w miejsca, o których osoby wkluczone nie wiedzą, że istnieją, ani nie potrafią z nich korzystać, np. zajęcia w CAL,
 • wspólne działania osiedlowe budujące poczucie wspólnoty, integrujące ze środowiskiem lokalnym – często prowadzone we współpracy z Radami Osiedli czy Centrami Aktywności Lokalnej, takie jak prowadzenie ogrodów społecznych, sprzątanie lokalnych parków i zieleńców – zachęcające mieszkańców do dbania o własne środowisko, 
 • gry terenowe integrujące lokalną społeczność, 
 • pokazy mody organizowane z klientami,
 • udział w festynach osiedlowych z zajęciami aktywizującymi dla dzieci i wiele, wiele innych dostosowanych do potrzeb klientów,
 • wystawy fotografii robionych przez klientów w ramach projektu artystycznego;
 • specjalne dyżury informacyjne dla osób z dysfunkcją słuchu.
Działania takie na większą skalę były prowadzone również w ramach programów aktywizacyjnych dofinansowanych z UE, takich jak PASja czy KomPAS. Tutaj pomocą, dzięki dofinansowaniu, można objąć większe grupy wykluczonych mieszkańców, którzy uczestniczyli w różnych zajęciach: samoobrony, szkolenia z używania urządzeń elektronicznych czy internetu, zasad cyberbezpieczeństwa a na zakończenie działań organizowali własne przedsięwzięcie – np. konferencję.

Jak obchodzimy święto 

Dzień Pracownika Socjalnego to przede wszystkim okazja do spotkań i podziękowań. Co roku staramy się też wyróżnić specjalną nagrodą wyróżniających się pracowników ośrodka. W tym roku jest to 20 naszych wspaniałych pracowników.

Dla mnie pracownicy socjalni – moje koleżanki i koledzy – to superbohaterowie, dzięki którym każdy wrocławianin, który z różnych przyczyn znalazł się w ciężkiej sytuacji życiowej może liczyć na wsparcie. Dlatego też z okazji święta pracowników socjalnych chciałbym bardzo nisko się pokłonić i podziękować wszystkim pracownikom socjalnym, ale też wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dzięki którym Wrocławianie mogą czuć się bezpiecznie – podsumowuje Andrzej Mańkowski.

To dla mnie ogromny zaszczyt że mogę z państwem współpracować. Bardzo serdecznie dziękuję.

***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zatrudnia blisko 800 osób, z czego niemal 300 to pracownicy socjalni. Pracują oni w sześciu Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej, które znajdują się w różnych częściach miasta, Dziale Usług Opiekuńczych i Zespole ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców. Rocznie służą wsparciem kilku tysiącom mieszkańców w najtrudniejszej sytuacji.

Wśród naszych klientów są osoby dotknięte przemocą domową, ubóstwem i bezdomnością. Osoby wykluczone społecznie, nie radzące sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy bezrobotne. Mieszkańcy starsi, schorowani, niesamodzielni i z niepełnosprawnościami, samotni rodzice, rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne. Pomagamy dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych i rodzinom zastępczym. Prowadzimy dwa Dzienne Domy Pomocy, Pensjonat dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz, od niedawna, Klub Integracji Społecznej. Finansujemy prowadzenie placówek dla osób w kryzysie bezdomności, prowadzimy projekty mieszkaniowe wspierające usamodzielnienie, przekazujemy fundusze na programy i asystentów osób z niepełnosprawnościami. Udzielamy zasiłków, świadczeń, dodatków, kierujemy do domów pomocy społecznej, udzielamy porad specjalistycznych (psychologiczne, prawne).
W sumie – w formie pracy socjalnej i różnych innych działań – pomagamy rocznie nawet kilkudziesięciu tysiącom osób, organizując zajęcia czy wypłacając świadczenia.
***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w liczbach

 • 350 mln zł to tegoroczny budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej
 • pomagamy nawet kilkudziesięciu tysiącom osób rocznie
 • ok. 8 tysięcy osób korzysta z zasiłków
 • ok. 10 tysięcy rodzin korzysta ze świadczeń rodzinnych
 • 20 691 osób skorzystało z dodatku osłonowego (2022 rok)
 • 9 979 osobom wypłacono dodatek węglowy (2022 rok)
 • w ciągu roku współpracujemy z niemal 60 organizacjami pozarządowymi, z którymi podpisujemy blisko 150 umów.
 • łączna wartość zleconych zadań (część zadań realizują organizacje pozarządowe) to blisko 50 milionów złotych, co daje między innymi
 • ok. 45 tysięcy godzin usług osobistych asystentów osób z niepełnosprawnościami
 • ponad 6 tysięcy godzin opieki wytchnieniowej.
 • nasi klienci skorzystali z niemal 1 miliona godzin usług opiekuńczych 
 • niemal 800 dzieci przebywa w ponad 600 rodzinach zastępczych
 • około 400 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • ponad 8 tysięcy rodzin uczestniczy w miejskim programie wspierania dużych rodzin 2+3 i jeszcze więcej, z karty tego programu korzysta ponad 50 tysięcy osób.
 • ponad 2,5 tysiąca rodzin (a w nich ok 7,5 tysiąca osób) jest objętych procedurą Niebieskiej Karty. 
 • grupy robocze zajmujące się procedurą Niebieskiej Karty wchodzące mają w sumie nawet 6,5 tysiąca spotkań rocznie 

Dzień Pracownika Socjalnego – historia 

Co ciekawe święto wynika wprost z zapisu ustawy o pomocy społecznej. w art. 121, ust. 4. jest zapis o ustanowieniu święta, które ma upamiętnić spotkanie w Chrzykowach w 1989 roku, będące zaczątkiem obecnego kształtu pomocy społecznej w Polsce. w spotkaniu wzięli udział pracownicy pomocy społecznej, Jacek Kuroń oraz Joanna Staręga-Piasek. Wtedy właśnie zapadła decyzja o przekazaniu spraw pomocy społecznej z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany wymagały utworzenia nowych przepisów i ośrodków pomocy społecznej. To był milowy krok i symboliczny moment w historii pomocy społecznej w Polsce.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Wrocław
-1.9°C
wschód słońca: 07:34
zachód słońca: 15:48
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2023-12-02 11:00
miejsce
Klub Firlej, Wrocław, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-02 13:00
miejsce
Klub Firlej, Wrocław, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-02 15:30
miejsce
Impart Centrum, Wrocław, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-02 15:30
miejsce
Impart Centrum, Wrocław, ul....
wstęp biletowany