22 listopad 2022

Gala Sprawiedliwości Naprawczej

fot. nadesłane
Wrocław jest pierwszym w Polsce miastem Sprawiedliwości Naprawczej. Dokładnie rok temu stolica Dolnego Śląska otrzymała tytuł i z tej okazji wyróżniono osoby, podmioty i organizacje, dzięki którym idea sprawiedliwości naprawczej codziennie jest wprowadzana w życie.
REKLAMA

Sprawiedliwość naprawcza  to budowanie społeczności lokalnej w oparciu o ideę dialogu, przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy. To chociażby kary ograniczenia wolności zamienione na prace społeczne -  poprzez usuwanie mowy nienawiści z przestrzeni miejskie czy pogotowie mediacyjne dla dorosłych i nastolatków – mówiła Ewa Żmuda, dyr. Wrocławskiego Centrum Integracji.

Podczas pierwszej Gali Sprawiedliwości Naprawczej przyznano nagrody w trzech kategoriach: osoba, podmiot i działanie. W kategorii osoba wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Ciążyński, Społeczny Doradca Prezydenta ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii.

Wiem, ile osób pracuje nad tym, by Wrocław bym miastem dialogującym otwartym i tolerancyjnym. Tak naprawdę to nagroda dla wszystkich z Wrocławskiego Centrum Integracji,  Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, kuratorów sądowych, dla prawników w to zaangażowanych. To nasza wspólna praca na rzecz Wrocławia, Miasta Sprawiedliwości Naprawczej – podkreślał Bartłomiej Ciążyński, Społeczny Doradca Prezydenta ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii.Prace społeczne we Wrocławskim Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

We Wrocławiu wypracowany został autorski program wykonywania prac społecznych przez osoby skazane. To 100 000 godzin odpracowanych przez skazanych każdego roku, 2 500 napisów mowy nienawiści usuwanych rocznie z przestrzeni miasta Wrocławia i 140 podmiotów korzystających z nieodpłatnych prac na cele społeczne. Wśród nich  m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, rady osiedli, organizacje kościelne.

Na co dzień obserwuję ogromne zaangażowanie kuratorów w pionie kurateli karnej. Będziemy pracować teraz nad wprowadzeniem tego modelu - odpracowywania kary - w kurateli rodzinnej, w odniesieniu do nieletnich. Mamy nadzieję, że przepisy to umożliwią – mówił Mirosław Nawrocki, kurator sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Zespoły  Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach karnych okręgu Wrocławskiego – otrzymały wyróżnienie w kategorii podmiot.

W kategorii działanie nagroda trafiła do Fundacji Dom Pokoju. Od kilku lat we Wrocławiu działa  bezpłatne Pogotowie Mediacyjne. Prowadzi je właśnie Fundacja Dom Pokoju, natomiast Miasto  Wrocław finansuje projekt (zgłaszanie mediacji  pod nr. tel.  538 208 660 lub na adres: pogotowie.mediacyjne@wcrs.pl).

Fundacja Dom Pokoju u swoich podwalin ma wpisany dialog. Wszystkie nasze działania oparte są na rozwiązywaniu konfliktów. Warto tu wymienić  pogotowie mediacyjne dla wrocławian. To  bezpłatne usługi mediacyjne, finansowane przez  Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego . To ewenement na skalę kraju. Drugim takim programem jest pogotowie mediacyjne dla szkół – informuje Joanna Wajda z Fundacji Dom Pokoju.

Wyróżnienie specjalne trafiło do dr Honoraty Czajkowskiej, autorki raportu dotyczącego Sprawiedliwości Naprawczej we Wrocławiu, za prezentowanie wrocławskich praktyk na arenie międzynarodowej. Równorzędna nagroda trafiła także  do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zainicjowało w mieście program Stop Mowie Nienawiści. Z tego zrodził się szereg działań, m.in. zamalowywanie napisów i stąd współpraca z Wrocławskim Centrum Integracji. Teraz sami bardzo często korzystamy z możliwości pracy osób skazanych, które chcą odpracować swoją karę – informowała Dorota Feliks, dyr. Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.


Rodzaje działań sprawiedliwości naprawczej  we Wrocławiu:
 1. Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej – prace społeczne dla osób skazanych.
 2. Ambasadorzy Dialogu w szkołach – projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli wrocławskich szkół i przedszkoli. Ambasador Dialogu to osoba pracująca we wrocławskiej placówce edukacyjnej, zainteresowana tematyką otwartości, przeciwdziałania dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu.
 3. Targi Edukacji Międzykulturowej – celem Targów jest poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji międzykulturowej, prezentacja działań organizacji i ekspertów, a także integracja osób działających w obszarze edukacji międzykulturowej.
 4. Przejście Dialogu – nowa przestrzeń działań społecznych, miejsce spotkań i współpracy wspierającej rozwój dialogu. Działania: informacje o działaniach społecznych, konsultacje dla migrantów, warsztaty, debaty, wydarzenia.
 5. Akademia Twórczych Inicjatyw Obywatelskich – obejmuje programy i projekty, których celem jest: budowanie struktur obywatelskich oraz inicjowanie działań rozwojowych we współpracy z mieszkańcami Wrocławia i aglomeracji.
 6. Wrocławska strategia dialogu międzykulturowego 2018–2022. Program jest odpowiedzią na nowe wyzwania migracyjne i potrzeby społeczne wspólnoty mieszkańców. Wdraża wizję Wrocławia jako wspólnoty mieszkańców, którzy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię.
 7. Mikrogranty – miejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, realizowany we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją „Umbrella”.
 8. Strategia rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018–2022 tworzy spójny opis zależności i stosunków Wrocławia z organizacjami pozarządowymi.
 9. Wieloletni program współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi.
 10. Realizowane przez Fundację Dom Pokoju:
  • zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze,
  • kompleksowe działanie edukacyjne skierowane do szkół i placówek edukacyjnych,
  • transformacja konfliktu,
  • facylitacja dialogu – wsparcie w budowaniu dialogu międzysektorowego,
  • pogotowie mediacyjne – bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Wrocławia,
  • model pracy ze społecznością różną etnicznie – Program na rzecz Romów i Romni Rumuńskich
 11. Realizowana w Sądzie Okręgowym:
  • Przystań mediacji – powołanie koordynatora ds. mediacji oraz miejsca, w którym nieodpłatnie dyżurują mediatorzy.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Wrocław
3.8°C
wschód słońca: 07:40
zachód słońca: 15:45
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2022-12-07 19:00
miejsce
Akademia Club, Wrocław, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-07 19:00
miejsce
Stary Klasztor, Wrocław, Purkyniego 1
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-07 20:00
miejsce
Stary Klasztor, Wrocław, Purkyniego 1
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-08 19:30
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany