10 listopad 2020

Nie jesteście sami! Psycholodzy pomagają studentom i pracownikom UWr w kryzysie

Poradnia Psychologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego wspiera studentów, doktorantów i pracowników w kryzysowych sytuacjach. Podczas pandemii i towarzyszących jej zmian społecznych i ekonomicznych z pomocy uczelnianych psychologów korzysta coraz więcej osób.
REKLAMA
Poradnia Psychologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego działa od 2017 r. Jej głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia i pomoc w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, rozpoznawanie problemów psychologicznych i ustalanie form pomocy.

Poradnia zapewnia poufny charakter konsultacji.

Wsparcie jest realizowane w formie indywidualnych konsultacji w bezpośrednim kontakcie, na które można zarejestrować się poprzez e-mail na adres psychologa prowadzącego poradnię, doc. Aliny Czapigi: alina.czapiga@uwr.edu.pl

W okresie zagrożenia epidemicznego lub innych sytuacjach kryzysowych konsultacje psychologiczne mogą być prowadzone zdalnie. Kontakt psychologiczny poprzez Internet zyskał akceptację naszych studentów i przebiega od kwietnia bardzo sprawnie. Dzięki temu zapewniamy pomoc wielu studentom, szczególnie tym, którzy na czas nauki zdalnej wyjechali z Wrocławia do domów rodzinnych.

W minionym roku akademickim w poradni odbyło się 120 konsultacji. Kryzys związany z pandemią i jej skutkami sprawił, że zainteresowanie wsparciem psychologicznym jest dziś zdecydowanie większe, niż dotychczas.

Z pomocy poradni korzystają osoby, które doświadczają trudności w relacjach społecznych, u których dominują negatywne stany emocjonalne. Rozmawiamy z osobami, które mają problemy decyzyjne, które doświadczyły kryzysu emocjonalnego, czasem o cechach traumy; mają niskie poczucie własnej wartości i nieadekwatną samoocenę. Niektórzy są wręcz „wrogo” nastawieni do siebie, mają konstytucjonalnie uwarunkowaną nadwrażliwość i podatność na zranienia. Takie stany i problemy emocjonalne oraz przeżycia wpływają na studia i pracę zawodową. Są wśród nich studenci (w tym ci, którzy posiadają orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności ruchowej, sensorycznej, psychicznej, a także studenci- obcokrajowcy), pracownicy naukowo-dydaktyczni doświadczający problemowych sytuacji, które utrudniały prowadzenie zajęć (konflikty, zachowania agresywne, kryzysy psychiczne na zajęciach etc.), a także asystenci osób z niepełnosprawnością. W tym roku akademickim osobom, które pełnią rolę asystentów dydaktycznych osób z niepełnosprawnością, służymy dodatkowym wsparciem w postaci superwizji psychologów, co pomoże asystentom lepiej radzić sobie z ich trudnymi, choć satysfakcjonującymi zadaniami.

Wszystkich studentów, doktorantów i pracowników UWr, poszukujących konsultacji psychologicznej, zapraszamy do naszej poradni.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
63266
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-02-07 20:00
miejsce
A2 Centrum Koncertowe, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-11 20:00
miejsce
Zaklęte Rewiry, Wrocław, Krakowska...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-16 19:00
miejsce
Hala Orbita, Wrocław, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-06 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany