18 czerwiec 2020

Wrocławska Deklaracja Turystyczna

fot. nadesłane
Dziś podczas VII Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia podpisał Wrocławską Deklarację Turystyczną. To dokument, który stanie się istotnym wsparciem oraz podstawą wspólnych działań branży turystycznej oraz jej partnerów w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom koronawirusa, które głęboko dotknęły ten sektor usług.
Koronawirus
dolnośląskie
2972
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Wśród gości i ekspertów, którzy wzięli udział w wydarzeniu, znaleźli się wspomniany Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Andrzej Gut-Mostowy - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, Rafał Szlachta - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju oraz Robert Andrzejczyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.


Społeczna odpowiedzialność biznesu podstawą WDT

Deklaracja została wypracowana w porozumieniu z całym środowiskiem turystycznym. Oparto ją na pięciu głównych filarach: współpracy, dobrej woli, odpowiedzialności, solidarności i oraz wspólnej promocji.


Najpierw lokalna pomoc, później ogólnokrajowe działania

- Nie wiemy jak długo potrwa stan "post-pandemii". Nie wiemy jak ułożą się kolejne tygodnie, ale już teraz musimy planować nasze działania i inwestować w turystykę – podkreślił Jacek Sutryk – Opracowaliśmy i wprowadziliśmy miejską „tarczę’, czyli program pomocowy m.in. dla lokalnego biznesu i spółdzielców. A przed nami kolejne kroki, jesteśmy otwarci na współpracę przy wspólnej promocji Polski, regionu i miast.

Zebrani na VII Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu, świadomi trudnej sytuacji branży turystycznej i realnych problemów stanowiących zagrożenie dla bytu polskiej turystyki, uważamy, że branża turystyczna powinna opierać się na pięciu filarach:
 
  • Współpraca
Wszystkie sektory branży turystycznej są ważne dla polskiej gospodarki: od firm prywatnych organizujących wyjazdy turystyczne, poprzez hotele i inne obiekty noclegowe, transport (tak publiczny, jak prywatny), restauratorów, przewodników (często samozatrudnionych), po producentów upominków i pamiątek, oraz atrakcje turystyczne i szeroko rozumianą kulturę.  Pomoc turystyce to pomoc całej polskiej gospodarce, a także pewna inwestycja w przyszłość. Pomoc ta musi być wielosegmentowa i dotykać wszystkich poziomów - od rządowego, poprzez regionalne do lokalnych. Deklarujemy współpracę ze wszystkimi rozumiejącymi potrzebę pomocy turystyce i chcącymi realnie pomoc.
     
  • Dobra wola
Sytuacja, w jakiej znalazła się polska turystyka, wymaga natychmiastowych, często drastycznych zmian. Do przeprowadzenia ich potrzebna jest dobra wola decydentów na wszystkich szczeblach zarządzania. Potrzebna jest jednak też dobra wola ze strony instytucji i organizacji turystycznych. Apelujemy by wszyscy, którym dobro turystyki leży na sercu, wykazali tę dobrą wolę.
 
  • Odpowiedzialność 
Turystyka to odpowiedzialność nie tylko za obsługiwanych klientów, poziom świadczonych im usług, ale także za wizerunek miejsca, regionu i kraju. Turystyka to także wkład w rozwój edukacji i kultury polskiej. Deklarujemy zaniechanie jałowych sporów, niewnoszących niczego w dyskusję na rzecz wypracowywanych, konkretnych, celowych i do najważniejsze wspólnych działań na każdym poziomie wsparcia turystyki.
 
  • Solidarność 
Solidarność w turystyce rozumiemy jako wzajemne poparcie w czasach kryzysu, ale także współpracę w dobie codziennej konkurencji i rywalizacji. Deklarujemy wzajemne poszanowanie nie tylko dla partnerów biznesowych, ale także dla wszystkich podmiotów tworzącyh rynek turystyczny.
 
  • Wspólna promocja 
Obecny kryzys w światowej turystyce to nie tylko zagrożenie, ale i szansa dla Polski. Apelujemy do rządu, wszystkich agend administracji państwowej i samorządowej o jak najszybsze opracowanie spójnej i realnej polityki turystycznej oraz strategii promocji turystycznej Polski. Apelujemy o działania odważne, kompleksowe i długofalowe, obejmujące całą branżę, w duchu sygnalizowanym na spotkaniach z przedstawicielami rządu. Deklarujemy wszechstronną pomoc na każdym etapie prac.

Zaprzepaszczenie tej szansy to zarazem zaprzepaszczenie wielu lat ciężkiej pracy na rzecz promocji Polski i turystyki. W czasach kryzysu walczymy o wiele, ale jesteśmy także świadomi jak wiele możemy stracić.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
2972
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2020-09-10 20:00
miejsce
Stary Klasztor, Wrocław, Purkyniego 1
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-11 19:00
miejsce
Stary Klasztor, Wrocław, Purkyniego 1
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Teatr Polski, Wrocław, ul. G....
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 20:00
miejsce
Sala Audytoryjna WCK, Wrocław, ul....
wstęp biletowany