Wrocław - informacje


674.079
mieszkańców Wrocławia
317.122
mężczyzn
356.957
kobiet

93.412
w wieku przedprodukcyjnym

425.770
w wieku produkcyjnym

154.897
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

3.870
zawarto małżeństw

6.734
urodzeń

7.663
zgonów

-929
przyrost naturalny
miasto Wrocław
dochody

6.147.436.032
wydatki

6.552.787.456
struktura wydatków Wrocławia

318.569
0,005%
Leśnictwo

508.239
0,008%
Rolnictwo i łowiectwo

3.925.112
0,060%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.307.686.528
19,956%
Transport i łączność

406.051.264
6,197%
Administracja publiczna

1.302.840
0,020%
Turystyka

525.183.904
8,015%
Gospodarka mieszkaniowa

46.850.572
0,715%
Działalność usługowa

122.444
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

157.300
0,002%
Obrona narodowa

100.025.640
1,526%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.659.621
0,025%
Wymiar sprawiedliwości

140.926.528
2,151%
Obsługa długu publicznego

114.602.480
1,749%
Różne rozliczenia

1.918.142.592
29,272%
Oświata i wychowanie

51.928.732
0,792%
Ochrona zdrowia

303.576.928
4,633%
Pomoc społeczna

195.318.752
2,981%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85.912.320
1,311%
Edukacyjna opieka wychowawcza

415.719.744
6,344%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

201.776.048
3,079%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

181.015.568
2,762%
Kultura fizyczna i sport

545.610.304
8,326%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-16 20:07
REKLAMA
pogoda Wrocław
19.5°C
wschód słońca: 04:36
zachód słońca: 21:10
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2024-06-19 17:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-06-19 20:00
miejsce
Vertigo Jazz Club &...
wstęp biletowany
kiedy
2024-06-20 17:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-06-20 19:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany