Wrocław - informacje


641.928
mieszkańców Wrocławia
299.713
mężczyzn
342.215
kobiet

97.105
w wieku przedprodukcyjnym

385.628
w wieku produkcyjnym

159.195
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

3.143
zawarto małżeństw

7.254
urodzeń

7.878
zgonów

-624
przyrost naturalny
miasto Wrocław
dochody

5.175.360.512
wydatki

5.432.109.056
struktura wydatków Wrocławia

318.314
0,006%
Leśnictwo

459.450
0,008%
Rolnictwo i łowiectwo

956.241.024
17,603%
Transport i łączność

315.089.440
5,800%
Administracja publiczna

1.342.754
0,025%
Turystyka

342.035.904
6,297%
Gospodarka mieszkaniowa

57.216.156
1,053%
Działalność usługowa

2.801.814
0,052%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

414.364
0,008%
Obrona narodowa

103.776.104
1,910%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.692.509
0,031%
Wymiar sprawiedliwości

33.370.976
0,614%
Obsługa długu publicznego

93.086.568
1,714%
Różne rozliczenia

1.443.383.680
26,571%
Oświata i wychowanie

37.864.360
0,697%
Ochrona zdrowia

230.468.352
4,243%
Pomoc społeczna

53.268.196
0,981%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

117.215.008
2,158%
Edukacyjna opieka wychowawcza

430.011.392
7,916%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

171.496.672
3,157%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

142.181.184
2,617%
Kultura fizyczna i sport

889.306.624
16,371%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-12-07 17:34
REKLAMA
pogoda Wrocław
-1.1°C
wschód słońca: 07:41
zachód słońca: 15:45
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2023-12-09 14:00
miejsce
ATM Scena na Bielanach, Bielany...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-09 16:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-09 19:00
miejsce
Wrocławski Teatr Współczesny im....
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-09 19:15
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany