Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych. Są jeszcze miejsca

REKLAMA
Rekrutacja uzupełniająca do klas I w Szkołach Podstawowych odbędzie w dniach 14-15 czerwca 2021 r. z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji, analogicznie jak w pierwszym etapie rekrutacyjnym , który dostępny jest na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Termin

Możliwość rejestracji podań i wniosków zostanie uruchomiona w dniu 14 czerwca 2021 r. o godzinie 8:00 i zakończy się 15 czerwca 2021r. o godzinie 15:00. W przypadku zgłoszenia do szkoły obwodowej, rodzic/opiekun wybiera wyłącznie szkołę w obwodzie której mieszka kandydat. W sytuacji ubiegania się o miejsce w szkole poza obwodem, należy złożyć w systemie wniosek wybierając 2  lub 3 szkoły, z których ostatnią musi być szkoła obwodowa zapewniająca miejsce w przypadku braku kwalifikacji do szkół poza obwodem.

Kto może wziąć udział

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszystkie dzieci  urodzone w latach 2014-2015 mieszkające we Wrocławiu, niezależnie od tego czy brały udział w pierwszym etapie rekrutacji czy nie. Najważniejsze to wypełnić  wniosek/zgłoszenie w wyznaczonym terminie. Kandydaci zakwalifikowani i przyjęci do szkół podstawowych w pierwszym etapie również mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej bez potrzeby składania rezygnacji  z wcześniej przydzielonego miejsca.

Rejestracja i załączniki

Z perspektywy rodzica najistotniejsze jest fakt, że złożenie wniosku/zgłoszenia odbywa się w pełni elektronicznie bez potrzeby wychodzenia z domu podpisując je profilem zaufanym. Rodzic musi zalogować się na wcześniej utworzone konto w celu ponownego  wprowadzenia wniosku/zgłoszenia w rekrutacji uzupełniającej, a w przypadku braku uczestnictwa w pierwszym etapie rekrutacji  – dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia za pomocą nr PESEL kandydata, imienia i nazwiska. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na takich samych zasadach jak pierwszy etap, a zaświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów z poprzedniego etapu mogą zostać wykorzystane ponownie w rekrutacji uzupełniającej.

Wyniki

Kandydaci biorący udział w rekrutacji uzupełniającej mogą sprawdzić wyniki poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym, na stronie internetowej szkoły podstawowej oraz w miejscu ogólnodostępnym w budynku szkoły.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 21.06.2021 r. o godzinie 12:00.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-09-24 20:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-25 12:00
miejsce
ATM Scena na Bielanach, Bielany...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-25 20:00
miejsce
ATM Scena na Bielanach, Bielany...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-27 20:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany