20 lipiec 2021

Jaka przyszłość terenu zieleni z kortami przy Pułtuskiej?

Podczas konsultacji wrocławianki i wrocławianie mogli w wyrazić opinie i oraz przekazać miastu wskazówki na temat przyszłości kortów przy ulicy Pułtuskiej, i otaczającej je zieleni. Mieszkanki i mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie podczas e-spotkania, za pomocą e-formularza opinii, a także w punkcie konsultacyjnym i podczas spaceru w terenie. D
REKLAMA
Korty w zieleni

Uczestnicy i uczestniczki konsultacji wskazywali na znaczący walor przyrodniczy tego terenu. W wielu wypowiedziach pojawiły się postulaty zachowania i ochrony istniejącej zieleni. Zgłaszano także opinie dotyczące wykonania nowych nasadzeń. Podkreślano konieczność pielęgnacji zieleni i modernizacji alei przez profesjonalny podmiot, przy zastrzeżeniu, że takie prace powinny być objęte opieką konserwatorską.

Mieszkanki i mieszkańcy postulowali także nawiązanie do przeszłości terenu poprzez połączenie go z parkiem Południowym, co mogłoby być zrealizowane poprzez np. uspokojenie ruchu na ul. Sudeckiej, likwidację ogrodzenia lub zapewnienie większej liczby wejść, a także odtworzenie ścieżek zgodnych z historycznym założeniem dla tego obszaru. Zieleń przy kortach powinna stać się, w opinii biorących udział w konsultacjach, ogólnodostępnym terenem zieleni, stanowiącym uzupełnienie istniejącego obok parku Południowego.

Miejsce dla tenisa

Mieszkanki i mieszkańcy oraz osoby korzystające z kortów wskazali przede wszystkim na potrzebę pozostawienia obecnej liczby kortów tenisowych lub jej zwiększenie, a także modernizację kortów krytych. Pojawiło się wiele opinii, w których zgłoszono konieczność budowy nowoczesnej hali z otwieranymi bokami w miejscu obecnych kortów krytych tzw. balonem, dzięki czemu gra będzie możliwa i komfortowa w różnych warunkach pogodowych (zarówno zimą czy w deszczu, jak i w upalne dni). Wiele osób postulowało także modernizację ogólnodostępnej ścianki do gry w tenisa lub budowę nowej.

Przyszłość oparta na raporcie z konsultacji

Frekwencja w konsultacja, liczba zgłoszonych opinii, a także szereg szczegółowych spraw, które zostały poruszone, wskazują, że teren ten jest ważnym miejsce uprawiania sportu tenisowego w otoczeniu zieleni. Zgodne jest to z już podjętymi działaniami. WCT Spartan, spółka miejska specjalizująca się w zarządzaniu kortami i obiektami sportowymi, przejęła 15 lipca korty od miasta, aby w sposób efektywniejszy nimi gospodarować. Zgodnie z ustaleniami podczas konsultacji, spółka w płynny sposób nie tylko kontynuuje funkcjonowanie kortów, lecz także ma za zadanie zaplanować ich rozwój.

Wszystkie opinii zgłoszone podczas konsultacji możliwe do wdrożenia znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie zagospodarowania przestrzennego. Spartan w tym roku planuje zlecić przygotowanie takiego opracowania. Publikowany w tym artykule raport z konsultacji będzie jednym z ważniejszych wytycznych dla projektantów przy opracowaniu projektu.

Ochrona konserwatorska przede wszystkim

Ostateczne decyzje dotyczące szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu będą musiały uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Wynika to z zabytkowego charakteru terenu. Ma on bowiem nie tylko walory przyrodnicze, lecz także historyczne, a nawet artystyczne, bo jest fragmentem parku zaprojektowanego przez człowieka jako kompozycja krajobrazowa. Te cechy nie tylko należy podtrzymać, ale również uwypuklić. Nad tym właśnie będzie miał pieczę konserwator zabytków.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-09-24 20:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-25 12:00
miejsce
ATM Scena na Bielanach, Bielany...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-25 20:00
miejsce
ATM Scena na Bielanach, Bielany...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-27 20:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany